UMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ
DOTYCZY OGLOSZNIA:
Ogloszenie numer:
success Formularz jazdy testowej został wysłany. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły jazdy próbnej.
Błąd wysyłania formularza
ZAPROPONUJ TERMIN jest wymagane ZAPROPONUJ TERMIN jest wymagane
IMIĘ jest wymagane IMIĘ jest wymagane
NAZWISKO jest wymagane NAZWISKO jest wymagane
NUMER TELEFONU jest wymagane NUMER TELEFONU jest wymagane
*To pole jest wymagane

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Mazdy informacji handlowych dotyczących produktów i usług Mazdy, w tym zaproszeń na jazdy testowe, czy wydarzenia organizowane przez Mazdę na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, z których korzystam: 

Dowiedz sie wiecej Ukryj

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych 
1. Wybrany przez Pana/Pania dealer Mazda („Dealer”) (tj. autoryzowany Dealer, ktorego dane kontaktowe znajduja sie w wykazie zamieszczonym na stronie Mazda https://www.mazda.pl/forms-v2/znajdz-swojego-dealeraaso/);
2. Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Poland (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie  przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”).

Każdy z tych podmiotów jest odrębnym administratorem. 

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane? 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera i Mazda: 
1. w celu organizacji lub przeprowadzenia jazdy próbnej;
2. w celach marketingowych, w szczególności w celu przeprowadzenia badania satysfakcji, marketingu bezpośredniego towarów i usług Mazda, a w przypadku, gdy administratorem jest Dealer, również marketingu bezpośredniego towarów i usług Dealera. 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych? 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do organizacji i przeprowadzenia jazdy próbnej. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które Pani/Panu przysługują na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie Klauzula Informacyjna.

WYŚLIJ FORMULARZ
UMÓW SERWIS
success Twój formularz został wysłany. Wkrótce dealer skontaktuje się z Tobą aby ustalić szczegóły.
Błąd wysyłania formularza
RODZAJ USŁUGI jest wymagane
IMIĘ jest wymagane IMIĘ jest wymagane
NAZWISKO jest wymagane NAZWISKO jest wymagane
NUMER TELEFONU jest wymagane NUMER TELEFONU jest wymagane
To pole jest wymagane

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od wybranego dealera Mazdy informacji handlowych dotyczących produktów i usług Dealera, w tym zaproszeń na jazdy testowe, czy wydarzenia organizowane przez Dealera na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, z których korzystam: 

Dowiedz sie wiecej Ukryj

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?
Wybrany przez Pana/Pania dealer Mazda („Dealer”) (tj. autoryzowany Dealer, ktorego dane kontaktowe znajduja sie w wykazie zamieszczonym na stronie Mazda https://www.mazda.pl/forms-v2/znajdz-swojego-dealeraaso/)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług Dealera lub dostawców części lub akcesoriów, w tym przekazywania informacji handlowych. 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przekazania aktualnych informacji o modelu samochodu, którym jest Pani/Pan zainteresowana/y. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które Pani/Panu przysługują na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie Klauzula Informacyjna dotycząca formularzy

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ ZAPYTANIE
DOTYCZY OGLOSZNIA:
Ogloszenie numer:
success Dziękujemy za wysłanie zapytania. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą
Błąd przesyłania formularza
IMIĘ jest wymagane IMIĘ jest wymagane
NAZWISKO jest wymagane NAZWISKO jest wymagane
NUMER TELEFONU jest wymagane NUMER TELEFONU jest wymagane
TEMAT WIADOMOŚCI jest wymagane
*To pole jest wymagane

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od wybranego przeze mnie Dealera Mazdy informacji handlowych dotyczących produktów i usług Dealera, w tym zaproszeń na jazdy testowe, czy wydarzenia organizowane przez Dealera na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, z których korzystam: 

Dowiedz sie wiecej Ukryj

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?
Wybrany przez Pana/Pania dealer Mazda („Dealer”) (tj. autoryzowany Dealer, ktorego dane kontaktowe znajduja sie w wykazie zamieszczonym na stronie Mazda https://www.mazda.pl/forms-v2/znajdz-swojego-dealeraaso/)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług Dealera lub dostawców części lub akcesoriów, w tym przekazywania informacji handlowych. 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przekazania aktualnych informacji o modelu samochodu, którym jest Pani/Pan zainteresowana/y. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które Pani/Panu przysługują na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie Klauzula Informacyjna dotycząca formularzy

WYŚLIJ

Informacja o Ochronie Danych

Informacja o Ochronie Danych wynikająca z art. 13, 14, 21 RODO

Dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam danych osobowych, których ochrona jest dla nas najwyższym priorytetem. Jednocześnie zapewniamy, że Państwa dane są przez nas przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczamy poniżej.

Administrator danych
Administratorem podanych przez Państwa danych jest Odyssey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa („Dealer”),
telefon: +48 22 533 55 00 email: [email protected]

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Wszelkie kwestie związane z ochroną danych mogą Państwo zgłosić Dealerowi Odyssey sp. z o.o. e-mail [email protected], tel. 22 533 55 00.

Kategorie danych, cele przetwarzania, podstawa prawna i prawnie uzasadnione interesy realizowane w wyniku ich przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w szczególności Państwa podstawowe dane (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe i preferencje dotyczące kontaktów, informacje o osobie kontaktowej/kierowcy, informacje dotyczące banku), informacje o Państwa pojazdach i umówionych terminach, profil klienta (np. sytuacja rodzinna, wielkość floty, preferencje dot. nabywania i serwisowania pojazdów), informacje o Państwa dokumentach tożsamości i prawie jazdy, informacje dotyczące umów oraz historii dotyczącej umów, daty pierwszej rejestracji, historię serwisową i dane techniczne Państwa pojazdów, w tym dane diagnostyczne, informacje dotyczące wszelkich wykonanych prac i zainstalowanych lub dostarczonych części, a także właściwy numer identyfikacyjny pojazdu, w następujących celach:

1.zwykłego przetwarzania w ramach relacji umownych, których są Państwo stroną (w szczególności w zakresie umów dotyczących pojazdów, części lub akcesoriów, umów leasingu/finansowania, realizacji obsługi warsztatowej / gwarancji, obsługi gwarancji na nowe pojazdy, opcjonalnych ubezpieczeniowych gwarancji serwisowych, usług pomocy drogowej Mazda Assistance, prowadzenia elektronicznego rejestru przeglądów okresowych) oraz w celach wykonywania czynności przed zawarciem umowy na Państwa wniosek (np. jazdy testowe), z uwzględnieniem obowiązku dokładania należytej staranności w tym zakresie, w celach podnoszenia roszczeń i prowadzenia obrony w przypadku sporów prawnych oraz zapobiegania naruszeniom i badania przypadków naruszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”),
2.wykonywania obowiązku nadzorowania i monitorowania produktów oraz realizacji ewentualnych wezwań serwisowych zgodnie z prawnymi wymogami wynikającymi z  przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3.opracowywania i ulepszania produktów, a także realizacji nieodpłatnych usług wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez producenta i importera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
4.marketingu bezpośredniego (np. przekazywania klientowi informacji i zapewnianie mu wsparcia, zapraszanie na prezentacje produktów, powiadamianie o innowacjach technicznych, możliwości zmiany opon, nadchodzących terminach badań technicznych, przekazywania informacji o serwisie i promocjach serwisowych, składanie ofert przedłużenia współpracy przy zbliżających się terminach wygaśnięcia leasingu/finansowania, prezentacja nowych opcji zakupu, wysyłka magazynów przeznaczonych dla klientów, prowadzenie ankiet satysfakcji klientów) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez importera i nasz podmiot jako dealera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków umownych lub ustawowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, odpowiednio, podnoszącego roszczenie lub strony przeciwnej (pozwanego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i ust. 4 RODO,
5.w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych i korzystanie z nich jest wymagane przepisami prawa, np. w celu zapewnienia zgodności z okresami przechowywania dla celów podatkowych lub handlowych, lub w celu wykonania obowiązków w zakresie identyfikacji kontrahenta i rejestracji transakcji wynikających z regulacji dotyczących prania pieniędzy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Dodatkowe lub uzupełniające informacje na temat celów przetwarzania danych znajdują się w dokumentacji kontraktowej, formularzach, oświadczeniach o wyrażeniu zgody lub innych materiałach przekazywanych Państwu (np. w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub w naszych regulaminach).

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora danych są: marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, opracowywanie i ulepszanie produktów a także świadczenie nieodpłatnych usług.

Odbiorcy, przekazywanie danych do państw trzecich i odpowiednie gwarancje
Obejmuje to przekazywanie danych w razie potrzeby do następujących podmiotów:

1.Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, www.mazda.pl, jako importera i przedstawiciela producenta oraz gwaranta usług drogowych Mazda Assistance,
2.Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japonia, www.mazda.com, jako producent, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzone decyzją Komisji Europejskiej nr 2004/915/WE z 27 grudnia 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym UE L nr 385 z  29.12.2004 r., str. 74 i nast. oraz pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&,
3.Podmioty oferujące leasing lub zapewniające finansowanie, jeżeli chcieliby Państwo zawrzeć umowę leasingu lub finansowania,
4.Właściwy zakład ubezpieczeń, jeżeli chcieliby Państwo wykupić ubezpieczenie lub opcjonalną rozszerzoną gwarancję,
5.Zewnętrzni dostawcy usług (np. zewnętrzne centra przetwarzania danych, podmioty zapewniające obsługę i wsparcie w zakresie informatyki oraz oprogramowania, biura informacji kredytowej, firmy świadczące usługi archiwizacji, przetwarzające dokumenty, świadczące usługi call center, obsługę korespondencji, instytucje kredytowe, podmioty świadczące usługi kurierskie, logistyczne), a także
6.Księgowi, doradcy prawni, organy administracji i sądy.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do zrealizowania powyższych celów, tzn.

1.w celu wykonania umowy i egzekwowania roszczeń lub przeprowadzenia obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków ustawowych lub umownych wobec Państwa, do końca roku następującego po rozpoczęciu biegu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń,
2.w celu rozwoju i ulepszania produktu, a także świadczenia ewentualnych nieodpłatnych usług, do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych w tym celu,
3.w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, do czasu wyrażenia przez Państwasprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych w tym celu, oraz
4.przez taki okres i w takim zakresie, w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa lub jest niezbędny do wykonywania obowiązku sprawowania nadzoru nad produktem, zapewniania jego bezpieczeństwa i ulepszania go, lub w związku z zaistniałym sporem handlowym.

Profilowanie danych
Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. Profilowanie  stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny Państwa niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa sytuacji, osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. W tym przypadku profilowanie polega na tym, że na podstawie danych, którymi dysponujemy, w szczególności dacie nabycia przez Państwa samochodu lub modelu samochodu, z którego Państwo korzystają możemy w oparciu o wybrane przez siebie kryteria podejmować decyzje co do składania Państwu propozycji udziału w akcjach promocyjnych, przekazywać informacje o nowych modelach czy składać oferty, aby jak najbardziej dostosować je do Państwa oczekiwań lub zainteresowań.

Przetwarzanie danych przez Mazda (Mazda, jako administrator danych)
Administratorem podanych powyżej kategorii danych jest również Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Mazda
Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych może Pan/ Pani zgłosić do inspektora ochrony danych Mazda telefonicznie: +48 22 318 19 73, poprzez adres email: [email protected], lub adres korespondencyjny Postępu 14B, 02-676 Warszawa.

Kategorie danych, cele przetwarzania, podstawa prawna i prawnie uzasadnione interesy realizowane w wyniku ich przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Mazda przetwarza Państwa dane osobowe, które jej przekazaliśmy, w szczególności Państwa  podstawowe dane (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, data urodzenia, dane kontaktowe i preferencje dotyczące kontaktów, informacje o osobie kontaktowej/kierowcy), informacje o Państwa pojazdach i umówionych terminach, profil klienta (np. sytuacja rodzinna, wielkość floty, preferencje dot. nabywania i serwisowania pojazdów), informacje dotyczące umów oraz historii dotyczącej umów, daty pierwszej rejestracji, historię serwisową i dane techniczne Państwa pojazdów, w tym dane diagnostyczne, informacje dotyczące wszelkich wykonanych prac i zainstalowanych lub dostarczonych części, a także właściwy numer identyfikacyjny pojazdu, w następujących celach:

1.zwykłego przetwarzania w ramach relacji umownych, których są Państwo stroną (w szczególności w zakresie umów dotyczących pojazdów, części lub akcesoriów, umów leasingu/finansowania, realizacji obsługi warsztatowej / gwarancji, obsługi gwarancji na nowe pojazdy, opcjonalnych opcjonalnych ubezpieczeniowych gwarancji serwisowych, usług pomocy drogowej Mazda Assistance, prowadzenia elektronicznego rejestru przeglądów okresowych) oraz w celach wykonywania czynności przed zawarciem umowy  na Państwa wniosek (np. jazdy testowe, broszury), z uwzględnieniem obowiązku dokładania należytej staranności w tym zakresie, w celach podnoszenia roszczeń i prowadzenia obrony w przypadku sporów prawnych oraz zapobiegania naruszeniom i badania przypadków naruszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2.wykonywania obowiązku nadzorowania i monitorowania produktów oraz realizacji ewentualnych wezwań serwisowych zgodnie z prawnymi wymogami wynikającymi z  przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3.opracowywania i ulepszania produktów, a także realizacji nieodpłatnych usług wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez producenta i Mazda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
4.zapewniania wsparcia dla marki przez autoryzowaną sieć Mazda w zakresie wynikającym z uzasadnionego interesu prawnego realizowanego przez producenta i Mazda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
5.marketingu bezpośredniego (np. przekazywania klientowi informacji i zapewnianie mu wsparcia, zapraszanie na prezentacje produktów, powiadamianie o innowacjach technicznych, przekazywania informacji o serwisie i promocjach serwisowych, składanie ofert przedłużenia współpracy przy zbliżających się terminach wygaśnięcia leasingu/finansowania, prezentacja nowych opcji zakupu, wysyłka magazynów przeznaczonych dla klientów, prowadzenie ankiet satysfakcji klientów) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Mazda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
6.dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków umownych lub ustawowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, odpowiednio, podnoszącego roszczenie lub strony przeciwnej (pozwanego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i ust. 4 RODO,
7.w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych i korzystanie z nich jest wymagane przepisami prawa, np. w celu zapewnienia zgodności z okresami przechowywania dla celów podatkowych lub handlowych, lub w celu wykonania obowiązków w zakresie identyfikacji kontrahenta i rejestracji transakcji wynikających z regulacji dotyczących prania pieniędzy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora danych są: marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, opracowywanie i ulepszanie produktów a także świadczenie nieodpłatnych usług.

Odbiorcy, przekazywanie danych do państw trzecich i odpowiednie gwarancje
Obejmuje to przekazywanie danych w razie potrzeby do następujących podmiotów:

1.Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japonia, www.mazda.com, jako producent, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzone decyzją Komisji Europejskiej nr 2004/915/WE z 27 grudnia 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym UE L nr 385 z  29.12.2004 r., str. 74 i nast. oraz pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&,
2.partnera realizującego gwarancję drogową Mazda Assistance,
3..autoryzowanych dealerów i Autoryzowanych Stacji Obsługi Mazda, z którymi nawiązują Państwo stosunki gospodarcze w związku z produktami i usługami Mazda, a także niezależne warsztaty, którym zlecają Państwo prace w związku z pojazdami Mazda, a także inni dostawcy usług, np. zakłady ubezpieczeń, firmy leasingowe i podmioty zapewniające finansowanie,
4.najbliższego dealera Mazda, w przypadku wyjścia przez nas z organizacji sprzedażowej Mazda jako dealer Mazda lub w innych sytuacjach przewidzianych w umowie o współpracy dealerskiej,
- zewnętrznych dostawców usług (np. drukarniom, podmiotom zapewniającym obsługę i wsparcie w zakresie informatyki i oprogramowania, podmiotom świadczącym usługi call center, instytucjom kredytowym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, logistyczne) a także
-księgowym, doradcom prawnym, organom administracji i sądom.

Okres przechowywania danych
Mazda przechowuje Państwa dane osobowe tylko przez czas niezbędny do zrealizowania powyższych celów, tzn.

1.w celu wykonania umowy i egzekwowania roszczeń lub przeprowadzenia obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków ustawowych lub umownych wobec Państwa, do końca roku następującego po rozpoczęciu biegu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń,
2.w celu rozwoju i ulepszania produktu, a także świadczenia ewentualnych nieodpłatnych usług, do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych w tym celu,
3.w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych w tym celu, oraz
4.przez taki okres i w takim zakresie, w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa lub jest niezbędny do wykonywania obowiązku sprawowania nadzoru nad produktem, zapewniania jego bezpieczeństwa i ulepszania go, do przechowania cyfrowego potwierdzenia wykonania usługi lub w celu przestrzegania sprzeciwu lub odmowy wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Profilowanie danych
Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. Profilowanie  stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny Państwa niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa sytuacji, osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. W tym przypadku profilowanie polega na tym, że na podstawie danych, którymi dysponujemy, w szczególności dacie nabycia przez Państwa samochodu lub modelu samochodu z którego Państwo korzystają możemy w oparciu o wybrane przez siebie kryteria podejmować decyzje co do składania Państwu propozycji udziału w akcjach promocyjnych, przekazywać informacje o nowych modelach czy składać oferty, aby jak najbardziej dostosować je do Państwa oczekiwań lub zainteresowań.

Przetwarzanie danych w pojeździe
W Państwa pojeździe zainstalowane są elektroniczne urządzenia sterujące, które mogą przetwarzać dane, np. przesłane z czujników pojazdu, z innych urządzeń sterujących lub zebrane przez te urządzenia sterujące. Niektóre z tych urządzeń są niezbędne do bezpiecznego działania pojazdu, inne wspierają Państwa w prowadzeniu pojazdu (systemy wspierające pojazdu), jeszcze inne zwiększają komfort i oferują funkcje informacyjne oraz rozrywkowe.

Informacje o danych przetwarzanych w pojeździe zamieszczono poniżej. W poniższych ustępach mogą Państwo znaleźć dodatkowe informacje dotyczące tego, jakie konkretne dane są gromadzone, przechowywane i przekazywane stronom trzecim, w jakim celu, wraz z bezpośrednimi odesłaniami do charakterystyk właściwych funkcji pojazdu zawartych w instrukcji użytkowania. Informacje są także dostępne w internecie oraz, w zależności od wyposażenia pojazdu, w formie cyfrowej w samym pojeździe.

Dane identyfikujące
Każdy pojazd ma przypisany niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny pojazdu pozwala na ustalenie jego aktualnego właściciela a także poprzednich właścicieli. Istnieją też inne metody powiązania danych pochodzących z pojazdu z jego posiadaczem lub kierowcą, np. dzięki tablicom rejestracyjnym.

Dane generowane lub przetwarzane przez administratorów mogą, zatem stanowić dane osobowe lub, być powiązane z określonymi osobami, jeżeli spełnione są określone warunki. W zależności od danych pojazdu, może być możliwe wnioskowanie o Państwa nawykach za kierownicą, lokalizacji, trasach przejazdu lub sposobie korzystania z pojazdu.

Państwa prawa w związku z ochroną danych osobowych
Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przysługują Państwu pewne prawa względem spółek przetwarzających Państwa dane osobowe.

Mają Państwo również prawo do żądania nieodpłatnej i pełnej informacji od producenta i od osób trzecich (np. zatrudnianych przez niego serwisów naprawczych i warsztatów, dostawców usług on-line dla Państwa pojazdu), którzy przechowują Państwa dane osobowe. W takim przypadku mogą Państwo żądać informacji o tym, jakie Państwa dane są przechowywane, w jakim celu i skąd zostały pozyskane. Państwa prawo do informacji obejmuje również przekazanie danych do innych lokalizacji.

W razie potrzeby, za opłatą, mogą Państwo wystąpić o odczytanie dotyczących Państwa danych gromadzonych lokalnie w pojeździe przez profesjonalny podmiot np. Autoryzowaną Stację Obsługi Mazda.

Wymogi ustawowe dotyczące ujawniania danych
Jeśli wymaga tego przepis ustawy, producent ma zasadniczo obowiązek ujawnić przechowywane dane na żądanie organów państwowych, w zakresie żądanym w konkretnym przypadku (np. w przypadku dochodzenia w sprawie przestępstwa).

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, organy państwowe są także upoważnione do odczytywania danych z pojazdów samodzielnie w indywidualnych sprawach. W ten sposób mogą być odczytywane informacje z urządzenia sterującego poduszką powietrzną w razie wypadku, co może pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

Dane eksploatacyjne w pojeździe
Urządzenia sterujące przetwarzają dane niezbędne do eksploatacji pojazdu.

Dane te obejmują w szczególności:

- informacje o stanie pojazdu (np. prędkość, tempo hamowania, przyspieszenia boczne, prędkość obrotów kół, wskaźniki zapięcia pasów),
- informacje o warunkach zewnętrznych (np. temperatura, czujnik deszczu, czujnik odległości).
Zazwyczaj są to dane ulotne, które nie są przechowywane po wykorzystaniu i przetwarzane są tylko przez sam pojazd. Urządzenia sterujące często wyposażone są w pamięć do zapisu danych. Jest ona instalowana w celu umożliwienia dokumentowania tymczasowo lub trwale stanu pojazdu, obciążeń podzespołów, zdarzeń technicznych i błędów.

W zależności od wyposażenia technicznego, przechowywane są następujące dane:

- stany eksploatacyjne elementów systemu (np. poziom paliwa, ciśnienie w oponach, stan baterii),
- błędy i uszkodzenia ważnych elementów systemu (np. świateł, hamulców),
- reakcja systemów na szczególne sytuacje (np. uruchomienie poduszek powietrznych, włączenie systemu stabilizacji toru jazdy),
- informacje o zdarzeniach skutkujących uszkodzeniami pojazdu,
- dla pojazdów elektrycznych – naładowanie baterii wysokiego napięcia, szacunkowy zasięg.

W szczególnych przypadkach (np. w przypadku wykrycia przez pojazd uszkodzenia) może być konieczne zapisanie danych, które generalnie są danymi ulotnymi.

W przypadku kwestionowania czynności serwisu (np. naprawy, obsługi), zapisane dane eksploatacyjne mogą być, w razie potrzeby, odczytane i wykorzystane w połączeniu z numerem identyfikacyjnym pojazdu. Odczyt danych z pojazdu może wykonać personel sieci serwisowej (np. warsztat, producent) lub osoba trzecia (np. warsztat naprawczy). To samo dotyczy kwestii związanych z gwarancją i zasad zapewniania jakości.

Odczyt danych zwykle realizowany jest przy pomocy podłączenia do złącza pokładowego systemu diagnostycznego (OBD, z ang. on-board diagnostics) pojazdu. Odczyt danych eksploatacyjnych dokumentuje stany techniczne pojazdu lub poszczególnych elementów, pomaga w diagnozowaniu uszkodzeń, zapewnianiu przestrzegania warunków gwarancji i przyczynia się do poprawy jakości. Dane te, w szczególności informacje dotyczące obciążenia elementów, zdarzeń technicznych i innych uszkodzeń, przesyłane są wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu do producenta. Ponadto, producent ponosi odpowiedzialność za produkt. Producent korzysta również z danych eksploatacyjnych w przypadkach akcji serwisowych. Dane te mogą być również wykorzystane w celu badania reklamacji zgłaszanych przez Państwa na podstawie gwarancji lub rękojmi.

Błędy pamięci w pojeździe mogą być resetowane w toku napraw lub obsługi, lub na Państwa żądanie w formie czynności serwisowej.

System komfortu i system informacyjno-rozrywkowy
Mogą Państwo zapisywać ustawienia funkcji poprawiających komfort oraz zindywidualizowane ustawienia i w każdym czasie je resetować.

W zależności od wyposażenia, dotyczy to np.

- ustawień pozycji fotela i kierownicy,
- ustawień nadwozia i klimatyzacji,
- zindywidualizowanych ustawień np. oświetlenia wnętrza.

W zależności od wybranego wyposażenia, mogą Państwo samodzielnie wprowadzać dane do systemu informacyjno-rozrywkowego.

W zależności od wyposażenia obejmuje to w szczególności:

- pliki multimedialne, takie jak pliki muzyczne, filmowe lub obrazy do odtwarzania w zintegrowanym systemie multimedialnym,
- dane z książki adresowej do wykorzystania łącznie z wbudowanym systemem głośnomówiącym lub zintegrowanym systemem nawigacji,
- wprowadzone nawigacyjne punkty docelowe,
- dane dotyczące korzystania z internetu.

Dane związane z funkcjami poprawiającymi komfort i systemem informacyjno-rozrywkowy mogą być przechowywane lokalnie w pojeździe lub na urządzeniach podłączonych przez Państwa do pojazdu (np. smartfon, pamięć USB czy odtwarzacz MP3). Wprowadzone przez siebie dane mogą Państwo usunąć w każdym momencie.

Dane te przesyłane są z pojazdu tylko na Państwa żądanie, w szczególności przy korzystaniu z usług online zgodnie z wybranymi przez Państwa ustawieniami.

Integracja smartfonów: np. Android Auto lub Apple Car Play
Jeśli pojazd jest odpowiednio wyposażony, mogą Państwo podłączyć swój smartfon lub inne urządzenie przenośne do pojazdu, co pozwala mu na sterowanie urządzeniem za pośrednictwem urządzeń sterujących pojazdu. Obraz i dźwięk ze smartfonu może być odtwarzany przez system multimedialny. Jednocześnie pewne informacje przesyłane są do smartfonu. Mogą one obejmować, w zależności od sposobu integracji, dane pozycjonujące, wybór trybu dziennego/nocnego i bardziej ogólne informacje o pojeździe. Informacje na ten temat zawiera instrukcja użytkowania właściwego pojazdu / systemu informacyjno-rozrywkowego.

Integracja umożliwia korzystanie z niektórych aplikacji smartfonu, np. nawigacji lub odtwarzacza muzyki. Pomiędzy smartfonem a pojazdem nie zachodzą żadne inne interakcje, w szczególności nie występuje żaden aktywny dostęp do danych pojazdu. Sposób dalszego przetwarzania danych uzależniony jest od dostawcy wykorzystywanej aplikacji. Możliwość korzystania w tych celach z poszczególnych ustawień zależy od danej aplikacji oraz systemu operacyjnego Państwa smartfonu.

Usługi on-line
Jeśli pojazd jest wyposażony w łączność bezprzewodową, umożliwia ona wymianę danych pomiędzy pojazdem, a innymi systemami. Sieć bezprzewodowa uruchamiana jest przez moduł nadawczo-odbiorczy lub za pośrednictwem należącego do Państwa urządzenia mobilnego (np. smartfonu). Z funkcji on-line można korzystać za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Obejmuje to usługi i aplikacje on-line. Aplikacje zapewniane są przez producenta lub innych dostawców.

Usługi własne producenta
W świadczonych przez nas usługach on-line poszczególne funkcje opisywane są przez Mazda, a informacje dotyczące ochrony prywatności udostępniane są w odpowiednich lokalizacjach (np. instrukcje użytkowania i/lub strony internetowe Mazda w poszczególnych krajach). Do świadczenia usług on-line mogą być wykorzystywane dane osobowe. Wymiana danych następuje za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia, np. do systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w ramach świadczenia usług odbywa się wyłącznie zgodnie z prawem, np. na potrzeby ustawowo dozwolonego systemu powiadamiania alarmowego, na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody.

Mogą Państwo zażądać (w niektórych przypadkach odpłatnie) włączenia bądź wyłączenia w swoim pojeździe tych usług i funkcji lub, w niektórych przypadkach, łączności bezprzewodowej. Wyjątki od tej zasady dotyczą określonych funkcji i usług, takich jak system powiadamiania awaryjnego.

Usługi świadczone przez osoby trzecie
Mogą Państwo skorzystać z oferty usług on-line świadczonych przez innych dostawców (będących stronami trzecimi). Usługi te podlegają zasadom ochrony danych oraz warunkom korzystania stosowanym przez danego dostawcę. Producent w zwykłym trybie nie ma wpływu na wymieniane w tym trybie treści.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z charakterem, zakresem i celem zbierania oraz wykorzystania danych osobowych w kontekście usług świadczonych przez poszczególnych dostawców usług będących stronami trzecimi.

Dalsze informacje na temat ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej Mazda www.mazda.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim wiąże się ono z reklamą bezpośrednią. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami lub, jeśli odwołanie zgody dotyczy Mazda („Mazda”) można również skontaktować się z tą spółką, korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. Jeżeli odwołują Państwo zgodę na korzystanie z Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego dane te nie będą dłużej wykorzystywane w tym celu.

Mają Państwo także prawo, z przyczyn wynikających z sytuacji osobistej, w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim wiąże się ono z prawnie uzasadnionymi interesami. My lub Mazda zaprzestaniemy takiego przetwarzania danych osobowych, chyba że ustalone zostanie istnienie zasługującego na ochronę obowiązku ich przetwarzania, przeważającego nad Państwa interesem, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie danych związane jest ze zgłoszeniem lub dochodzeniem roszczenia lub obroną przed roszczeniem.

Inne Państwa prawa
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, mają Państwo prawo dostępu (art. 15 RODO), prawo do sprostowania (art. 16 RODO), prawa do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, Państwa dane osobowe nie są przetwarzane prawidłowo.